Ιστορία τέχνης

Σχολικό έτος: 2012-2013

Σε το πρόγραμμα αυτό θα δείξουμε στους μαθητές την τέχνη και τα έργα Ευρωπαίων καλλιτεχνών. Θα διερευνήσουμε την τέχνη, αναζητώντας πληροφορίες και (το πιο σημαντικό) κάνοντας δραστηριότητες και έργα εμπνευσμένα από πραγματικά έργα τέχνης.

Monday, 03 Jun 2013
Subscribe to Ιστορία τέχνης