Εικαστικά

Σχολικό έτος: 2013-2014

Εξοικονομούμε τα χρήματα μας και σώζουμε τον πλανήτη μας, δημιουργώντας τέχνη από άχρηστα υλικά. Το μόνο πράγμα που δεν εξοικονονομούμε είναι η δημιουργικότητα μας.

Monday, 07 Oct 2013 to Friday, 30 May 2014
Subscribe to Εικαστικά