Τμήματα 2015-2016

Primary tabs

Πίνακας με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο μαθητών
Α1 τάξη 8 9 17
Α2 τάξη 8 9 17
Β τάξη 6 9 15
Γ1 τάξη 7 7 14
Γ2 τάξη 6 8 14
Δ τάξη 12 11 23
Ε1 τάξη 7 6 13
Ε2 τάξη 6 7 13
Ολοήμερο τμήμα
Στ τάξη 8 10 18
Τμήμα σκάκι
68
76
144