Βλάχου Μαρία

Η Βλάχου Μαρία είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Εργάζεται σε δημοτικά σχολεία από το 1989. Είναι πιστοποιημένη στο Β΄ Επίπεδο. Έχει συμμετοχή σε ημερίδες και σεμινάρια παιδαγωγικού περιεχομένου. Έχει εκπονήσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την αγωγή υγείας, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη λαογραφία.

Δραστηριότητες