Παναγιωτοπούλου Γιάννα

Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

Η Γιάννα Παναγιωτοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981. Είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2006 εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως μόνιμη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 06.