Κεκίλογλου Κυριακή

Η Κυριακή Κεκίλογλου κατάγεται από την Καστοριά και εργάζεται με οργανική θέση στο 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας «Θ. Κάστανος». Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Φλώρινας και κατέχει πτυχίο εξομοίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας.