Υποδομές του σχολείου μας

Αίθουσα εικαστικών
Αίθουσα Μουσικής
Αίθουσα Α1
Αίθουσες Α τάξης
Αίθουσα Β τάξης
Αίθουσες Β τάξης
Αίθουσα Δ τάξης
Αίθουσες Δ τάξης
Αίθουσα Ε2
Αίθουσες Ε τάξης
Αίθουσα ΣΤ τάξης
Αίθουσες ΣΤ τάξης
Βιβλιοθήκη
Γραφείο διευθύντριας
Γυμναστήριο
Η αυλή του σχολείου
Εξωτερικοί χώροι
Η αυλή του σχολείου
Εργαστήριο Η/Υ
Εστιατόριο