Στ τάξη

Σχολικό έτος: 

Δάσκαλος/α τμήματος: Κώτσου Συμεών
Αγόρια: 
8
Κορίτσια: 
10
Σύνολο μαθητών: 
18