Ολοήμερο τμήμα

Σχολικό έτος: 

Δάσκαλος/α τμήματος: Μπιτσακάκης Δημήτριος
Δάσκαλος/α τμήματος: Μάινος Παντελής
Δάσκαλος/α τμήματος: Μήσιου Ελένη