Γ2 τάξη

Σχολικό έτος: 

Δάσκαλος/α τμήματος: Κεκίλογλου Κυριακή
Δάσκαλος/α τμήματος: Κωστένη Σοφία
Αγόρια: 
6
Κορίτσια: 
8
Σύνολο μαθητών: 
14

Συμμετοχή στις δραστηριότητες