Γ1 τάξη

Σχολικό έτος: 

Αγόρια: 
7
Κορίτσια: 
7
Σύνολο μαθητών: 
14

Συμμετοχή στις δραστηριότητες