Ε2 τάξη

Σχολικό έτος: 

Δάσκαλος/α τμήματος: Σολομωνίδης Κλήμης
Αγόρια: 
6
Κορίτσια: 
7
Σύνολο μαθητών: 
13

Συμμετοχή στις δραστηριότητες