Ε1 τάξη

Σχολικό έτος: 

Δάσκαλος/α τμήματος: Κατικαρίδης Γεώργιος
Αγόρια: 
7
Κορίτσια: 
6
Σύνολο μαθητών: 
13

Συμμετοχή στις δραστηριότητες