Α2 τάξη

Σχολικό έτος: 

Δάσκαλος/α τμήματος: Καντζίδου Ελένη
Αγόρια: 
8
Κορίτσια: 
9
Σύνολο μαθητών: 
17

Συμμετοχή στις δραστηριότητες