Εκδόσεις

5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, Γκόλια Π. & Κασίδου, Σ. (επιμ.) (2011). Ένα χάδι από τη Φλώρινα. Στρατιάς της Ανατολής: 1916-1918. Φλώρινα: 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας.

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011