Εξερευνώντας την τέχνη

Σε το πρόγραμμα αυτό θα δείξουμε στους μαθητές την τέχνη και τα έργα Ευρωπαίων καλλιτεχνών. Θα διερευνήσουμε την τέχνη, αναζητώντας πληροφορίες και (το πιο σημαντικό) κάνοντας δραστηριότητες και έργα εμπνευσμένα από πραγματικά έργα τέχνης.

Στόχοι: Βασικός μας στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές σχετικά με Ευρωπαίους καλλιτέχνες, να μοιραστούν πληροφορίες για τους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών καλλιτεχνών, με τους εταίρους και να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά.

Σχολικό έτος: 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 03 Ιουν 2013

Θεματικές ενότητες: 

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν