5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

“Σκοπός του σχολείου δεν είναι -δεν πρέπει να είναι- το σοφό παιδί, αλλά το ευτυχισμένο παιδί. Κι αυτό το παιδί μόνο μέσα σε ένα δραστικό και όχι σκυθρωπό σχολείο μπορεί να ολοκληρωθεί.

Η αξία του ανθρώπου δε βρίσκεται στις γνώσεις, αλλά στην ισχυρή βούληση, στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα, στην πνευματική καλλιέργεια, στη δημιουργία πλούσιας συναισθηματικής ζωής, στη μέθεξή τους στην κοινωνική ζωή..”

Θεόδωρος Κάστανος

(Παιδαγωγός, 1888-1932)